fbpx

Organisation/Contact

Organisation/Contact

Old Ox

FÖRENINGEN

Old Ox Music (tidigare Aurora Music) är vårt varumärke vars verksamhet drivs som en ideell förening som heter Nordiska Kammarmusikföreningen. Föreningens huvuduppgift är att lyfta fram och levandegöra kammarmusiken för människor inte bara i stora städer utan också på mindre orter. Detta genom att arrangera betydande konsertprogram och festivaler med musikvärldens främsta artister och dessutom med olika bildningsprojekt.

STYRELSEN

Vi vill berika människors kulturupplevelser!

Vi vet att kammarmusiken berikar människor. I den tanken har vi alltid varit överens med Old Ox Music. Vi har också imponerats över det oförtröttliga arbetet att föra ut den bästa musiken i både små och stora städer.

Vi har alla stått nära Old Ox Music under lång tid. Det är med stolthet och stort engagemang vi verkar som styrelsemedlemmar, och bidrar med våra olika kompetenser, för att vidareutveckla en av den klassiska musikens viktigaste och mest framgångsrika initiativ på decennier.

Old Ox Music
Styrelsen

Organisation/styrelse


Staffan Scheja/
Ordförande


Ola Larsson/Vice Ordförande/General Manager


Marika Lagercrantz/
Ledamot


Bo Knutsson/
Ledamot


Per Nyström/Ledamot


Bo Plars/
Ledamot


Annika Holmkvist/
Ledamot/kassör

Kontakt

Ola Larsson

General Manager – Old Ox Music

+46 (0)706 54 12 50

ola.larsson@oldox.se

Per Nyström

Principal Cellist & Orchestra Manager –

Old Ox Chamber Orchestra &

Artistic advisor

+46 (0)708 19 43 47

per.nystrom@oldox.se

© Old Ox Music 2020